Kadry i płace

 

Każdy pracodawca zatrudniający pracowników zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji wynikającej z przepisów Kodeksu Pracy, rozliczeń z ZUS oraz z Urzędem Skarbowym.

Usługi kadrowo-płacowe świadczone przez nasze biuro obejmują :

  1. Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
  2. Sporządzanie umów o pracę, wypowiedzeń umów o pracę, wystawianie świadectw pracy,
  3. Sporządzanie umów cywilnoprawnych,
  4. Sporządzanie list plac pracowników oraz kart wynagrodzeń wraz z rozliczeniami do Urzędu Skarbowego,
  5. Zgłaszanie i wyrejestrowanie pracowników z ZUS,
  6. Sporządzanie deklaracji ZUS,
  7. Kontrola terminowości badań okresowych pracowników oraz szkoleń BHP,
  8. Sporządzanie deklaracji podatkowych ( PIT 11,PIT 4R, PIT40),
  9. Ewidencja zwolnień lekarskich.

Ciekawe linki:

Kadry i płace