Usługi księgowe

Oferujemy pełny zakres usług finansowo-księgowych zarówno dla spółek z o.o., jawnych, cywilnych jak i dla indywidualnego przedsiębiorcy. Każda firma traktowana jest indywidualnie.

Zakres oferowanych usług księgowych:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych wraz ze sporządzaniem sprawozdań finansowych,
  • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów,
  • prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego oraz karty podatkowej,
  • prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży ,
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia oraz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  • obsługa transakcji wewnątrzunijnych i zagranicznych,
  • pełna obsługa w zakresie rozliczeń z Urzędem Skarbowym (PIT,CIT,VAT) oraz z ZUS,
  • pomoc przy zakładaniu firmy w zakresie wyboru formy opodatkowania oraz jej rejestracji,
  • rozliczenia dotacji unijnych oraz z Urzędu Pracy.

attorney is examining business documentation